Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Na skróty

 Przejdź na górę