Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Aktualności

 • Nabór wniosków

  Od 28 lutego 2021r. nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 371).   W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie ogłasza nabór wniosków o...

 • Dla małych i średnich przedsiębiorców

  Podlaski ośrodek Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego w rozwijaniu potencjału innowacyjnego oraz zwiększaniu poziomu konkurencyjności na rynku europejskim. W ramach swojej działalności Enterprise Europe Network świadczy  bezpłatne usługi  z zakresu: Informacji i doradztwa, ...

 • Projekt "Uniwersytet Sukcesu"

  Projekt „Uniwersytet Sukcesu" jest programem edukacyjno-zawodowym z elementami mentoringu stworzonym z myślą o młodych kobietach w wieku 18-25 lat, które właśnie wchodzą w dorosłość i potrzebują wiedzy oraz wsparcia w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce zawodowej. Projekt wyposaża je w podstawowe kompetencje potrzebne do...

 • Tarcza antykryzysowa

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie informuje, że nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze, 15 zze2 został przedłużony  do 10 czerwca 2021 r. Wnioski o wsparcie w ramach: art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku...

 • Tarcza branżowa - dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - nabór wniosków

  Rozporządzenie rozszerza listę podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 000 zł, a także umożliwia ponowne skorzystanie z pomocy firmom, które dotację otrzymały w grudniu 2020 r. lub styczniu 2021 r., o ile spełnią warunki jej przyznania ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (III piętro)
18-300 Zambrów

NIP: 723-11-95-846

tel.: 86 270 82 10
fax: 86 271 44 59

E-mail: sekretariat@pupzambrow.pl
 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 - 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę