Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Aktualności

Środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie ponownie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, dotyczące poniżej przedstawionych priorytetów: wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w...

PIT-11 informacja o wypłaconych zasiłkach i stypendiach

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do osobistego odbioru Informacji o dochodach PIT-11 za 2018r.  – III piętro pok. 309  w dniach od 07.01.2019r. do 16.02.2019r.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim(V)”

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim(V)"   Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Zambrowie jako bezrobotne , spośród których  co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie...

Szkolenia osób bezrobotnych w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie informuje, ze względu na ograniczone środki dostępne na realizację szkoleń w roku 2019 istnieje możliwość finansowania jednego szkolenia w ciągu roku kalendarzowego dla jednego bezrobotnego . Ponadto informujemy, że przy ocenie wniosku na szkolenie brane jest pod uwagę uzasadnienie celowości...

ZAPROSZENIE do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie mając na uwadze organizację szkoleń indywidualnych w roku 2018 z zakresu „ kierowca prawa jazdy kategorii C " (50 godzin), „ kierowca prawa jazdy kategorii C+E" (25 godzin), „ Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym " (59 godzin), Kurs na kwalifikację wstępną kategorii: C, C1, C1+E,...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (III piętro)
18-300 Zambrów

NIP: 723-11-95-846

tel.: 86 270 82 10
fax: 86 271 44 59

E-mail: sekretariat@pupzambrow.pl
 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 - 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę