Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie realizuje projekt  „Aktywizacja bezrobotnych drogą do zatrudnienia (II)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób młodych D ziałanie 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie   Projekt...

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim(VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,   D ziałanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę