Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Nagłówek

Aktualności urzędu

 • Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim(VI)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim(VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,   D ziałanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

 • Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020

    Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, dotyczące poniżej przedstawionych priorytetów: wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na...

 • Nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w zambrowie informuje, że uruchomił nabór wniosków na następujące formy pomocy: staż prace interwencyjne szkolenia bon na zasiedlenie studia podyplomowe

 • ZAPROSZENIE do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie mając na uwadze organizację szkoleń indywidualnych w roku 2020 z zakresu „ kierowca prawa jazdy kategorii C " (50 godzin), „ kierowca prawa jazdy kategorii C+E" (25 godzin), „ Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym " (59 godzin), Kurs na kwalifikację wstępną...

 • Projekt „Aktywność szansą na pracę (VI)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie realizuje projekt „Aktywność szansą na pracę  (VI)" w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających...

 • Środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie ogłoszony na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu....

 • Praca w służbie więziennej

  Trwa nabór w Podlaskiej Służbie Więziennej. Więcej informacji na stronie

 • Praca w policji

  Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku ogłasza rozpoczęcie procedury konkursowej kandydatów do służby w policji na terenie województwa podlaskiego w roku 2020. Szczegóły na stronie http://www.podlaska.policja.gov.pl/

 • Projekt "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

  „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Pomysłodawcą i liderem...

 • Konkurs "Organizacja ucząca się" 2019

  Konkurs "Organizacja ucząca się" 2019   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w piątej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2019".   W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy z sektora MŚP, duże...

Wyświetlanie 1 - 10 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę