Książka kontaktowa - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Nagłówek

Książka kontaktowa

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dariusz Olszewski
Dyrektor
dyrektor@pupzambrow.pl
86 2708210 320
Anna Łapińska
Sekretariat
sekretariat@pupzambrow.pl
86 2708210 320
Jarosław Rudawski
Inspektor Ochrony Danych
iod@pupzambrow.pl
   

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Aneta Radomska
Kierownik Działu
statystyka@pupzambrow.pl
  321

Doradcy klienta zewnętrznego

Anna Zakrzewska
doradca klienta zewnętrznego
zatrudnienie cudzoziemców
a.zakrzewska@pupzambrow.pl
86 2708229 314
Ewa Kulesza
Doradca klienta zewnętrznego
EURES, oferty pracy, zatrudnienie cudzoziemców
e.kulesza@pupzambrow.pl
86 2708231 314
Jolanta Jarnutowska
doradca klienta zewnętrznego
(staż, prace społecznie użyteczne)
j.jarnutowska@pupzambrow.pl
86 2708219 317
Bogusława Kołakowska
doradca klienta zewnętrznego
(prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje)
b.kołakowska@pupzambrow.pl
86 2708221 318
Paulina Bąkowska
doradca klienta zewnętrznego
(prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje)
pbakowska@pupzambrow.pl
86 2708232 313

Doradcy klienta (bezrobotni, poszukujący pracy)

Renata Gosk doradca klienta
doradca zawodowy
gmina Kołaki Kościelne
miasto Zambrów S-Ż
Niepełnosprawni
r.gosk@pupzambrow.pl
86 2708235 315
Agata Głębocka
doradca klienta
szkolenia osob bezrobotnych , Krajowy Fundusz Szkoleniowy
szkolenia@pupzambrow.pl
86 2708230 313
Joanna Ferenc
Posrednik pracy stażysta
gmina Zambrów 
miasto Zambrów A-E
j.ferenc@pupzambrow.pl
86 2708228 316
Teresa Jach
doradca klienta
gmina Rutki
miasto Zambrów M-R
t.jach@pupzambrow.pl
86 2708227 315
Dariusz Rudnicki
doradca klienta
gmina Szumowo
miasto Zambrów F-O
d.rudnicki@pupzambrow.pl
86 2708223 316

Administracja/Ewidencja i Świadczenia

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Balkiewicz
Kierownik Działu
kadry@pupzambrow.pl
86 2708216 306
Anna Baczewska
prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje
a.rzanca@pupzambrow.pl
86 2708222 318
Anna Truszkowska
rejestracja, informacja
rejestracja@pupzambrow.pl
86 2708233 307
Krystyna Łuniewska
wypłata świadczeń
k.luniewska@pupzambrow.pl
86 2708225 309
Sylwia Piszczatowska
staż, prace społecznie użyteczne
s.piszczatowska@pupzambrow.pl
86 2708220 317

Księgowość

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Zdzisława Puchalska
Główny księgowy
glownyksiegowy@pupzambrow.pl
862708215 311
Sylwia Gosiewska
ksiegowosc@pupzambrow.pl
862708217 310
Adam Pogroszewski
a.pogroszewski@pupzambrow.pl
862708218 310

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę