Książka kontaktowa - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Nagłówek

Książka kontaktowa

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dariusz Olszewski
Dyrektor
dyrektor@zambrow.praca.gov.pl
86 2708210 320
Aneta Radomska
Zastępca Dyrektora
aneta.radomska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708213 320
Sekretariat
sekretariat@zambrow.praca.gov.pl
86 2708210 320
Jarosław Rudawski
Inspektor Ochrony Danych
iodo@zambrow.praca.gov.pl
   

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marta Orłowska
Kierownik Działu
marta.orlowska@zambrow.praca.gov.pl
  320

Doradcy klienta zewnętrznego

Anna Zakrzewska
doradca klienta zewnętrznego
zatrudnienie cudzoziemców
anna.zakrzewska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708229 314
Ewa Kulesza
Doradca klienta zewnętrznego
EURES, oferty pracy, zatrudnienie cudzoziemców
ewa.kulesza@zambrow.praca.gov.pl
86 2708231 314
Jolanta Jarnutowska
doradca klienta zewnętrznego
(staż, prace społecznie użyteczne)
jolanta.jarnutowska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708219 317
Bogusława Kołakowska
doradca klienta zewnętrznego
(prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje)
boguslawa.kolakowska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708221 318
Paulina Bąkowska
doradca klienta zewnętrznego
(roboty publiczne, dotacje)
paulina.bakowska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708222 318
Joanna Ferenc
doradca klienta zewnętrznego
(prace interwencyjne)
joanna.ferenc@zambrow.praca.gov.pl
86 2708232 313
Sylwia Piszczatowska
(staże, prace społecznie użyteczne)
sylwia.piszczatowska@zambrow.praca.gov.pl
86 8708220 317

Doradcy klienta (bezrobotni, poszukujący pracy)

Renata Gosk doradca klienta
doradca zawodowy
gmina Kołaki Kościelne
miasto Zambrów S-Ż
Niepełnosprawni
renata.gosk@zambrow.praca.gov.pl
86 2708235 315
Agata Głębocka
doradca klienta
szkolenia osob bezrobotnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
agata.glebocka@zambrow.praca.gov.pl
86 2708230 313
Karolina Zaniewska doradca klienta
doradca zawodowy
gmina Zambrów 
miasto Zambrów A-E
karolina.zaniewska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708228 316
Teresa Jach
doradca klienta
gmina Rutki
miasto Zambrów M-R
teresa.jach@zambrow.praca.gov.pl
86 2708227 315
Dariusz Rudnicki
doradca klienta
gmina Szumowo
miasto Zambrów F-O
dariusz.rudnicki@zambrow.praca.gov.pl
86 2708223 316

Administracja/Ewidencja i Świadczenia

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Balkiewicz
Kierownik Działu
agnieszka.balkiewicz@zambrow.praca.gov.pl
86 2708216 306
Anna Łapińska
rejestracja, informacja
anna.lapinska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708233 307
Krystyna Łuniewska
wypłata świadczeń
krystyna.luniewska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708225 309

Księgowość

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Sylwia Gosiewska
Główny księgowy
sylwia.gosiewska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708215 311
Adam Pogroszewski
adam.pogroszewski@zambrow.praca.gov.pll
86 2708218 310
Małgorzata Lipska
malgorzata.lipska@zambrow.praca.gov.pl
86 2708217 310

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę