Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Nagłówek

Aktualności urzędu

 • Informacja o szkoleniach w ramach tzw. „Ginących zawodów"

  Ochotnicze Hufce Pracy w całym kraju realizują szkolenia w ramach zawodów uznawanych powszechnie za ginące, ale z przyszłością. W tym celu w ECKiW w Roskoszy powstała „Wioska zawodów ginących", gdzie młodzi ludzie mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe o moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkurencyjne i...

 • Nabór do zawodowej służby wojskowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie informuje, że  Jednostka Wojskowa w Żaganiu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej.   W załączniku pismo w sprawie w sprawie naboru do zawodowej służby wojskowej w JW 4071 Żagań.   Załączniki ...

 • Targi pracy w Łomży

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału  w Targach pracy w ramach projektu "Wsparcie w aktywnym starcie" realizowanego przez Łomżyńską Radę FSNT NOT w Łomży. Szcegłówe informacje pod adresem: http://notlomza.pl/wordpress/?p=2860 ...

 • Witamy na nowej stronie internetowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie zaprasza wszystkich do korzystania z nowej strony internetowej. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa zainteresowaniem i przychylnym odbiorem.  

 • Powiatowa Rada Rynku Pracy w Zambrowie

  W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zambrowie wchodzą osoby powoływane przez Starostę Powiatu Zambrowie spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji...

 • Informacja dotycząca studiów podyplomowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie informuje, że ze względu na ograniczone środki finansowe w roku 2018 nie będą przyjmowane wnioski na finansowanie kosztów studiów podyplomowych .

 • Praca w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Długoborzu

  Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Długoborzu poszukuje nauczycieli do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych w okresie 26.02- 22.03.2018r. dotyczących zawodów: kucharz, cukiernik. Dodatkowo wymagane są kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Więcej informacji: tel. 86 271 84 16. ...

 • Aktywność szansą na pracę (IV)

     Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie realizuje Projekt  „Aktywność szansą na pracę  (IV)" w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, dotyczące poniżej przedstawionych priorytetów: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym...

 • Środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie ogłoszony na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu,...

Wyświetlanie 121 - 130 z 131 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę