Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie


Aktualności

 • Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim(VI)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim(VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,   D ziałanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

 • Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020

    Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, dotyczące poniżej przedstawionych priorytetów: wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na...

 • Nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w zambrowie informuje, że uruchomił nabór wniosków na następujące formy pomocy: staż prace interwencyjne szkolenia bon na zasiedlenie studia podyplomowe

 • ZAPROSZENIE do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie mając na uwadze organizację szkoleń indywidualnych w roku 2020 z zakresu „ kierowca prawa jazdy kategorii C " (50 godzin), „ kierowca prawa jazdy kategorii C+E" (25 godzin), „ Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym " (59 godzin), Kurs na kwalifikację wstępną...

 • Projekt „Aktywność szansą na pracę (VI)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie realizuje projekt „Aktywność szansą na pracę  (VI)" w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (III piętro)
18-300 Zambrów

NIP: 723-11-95-846

tel.: 86 270 82 10
fax: 86 271 44 59

E-mail: sekretariat@pupzambrow.pl
 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 - 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę